No Title
cv: 1356 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sController, Trouble-shooter, Projectmanager, Proces analist, Verandermanager
Arnhem
In overleg
opdracht in: Financiele dienstverlening, Zakelijke dienstverlening, Management en Consultancy

Basisopleiding
01-09-1977 Gymnasium
01-09-1983 t/m 01-12-1989 Universiteit Wiskunde


01-09-1993 t/m 30-06-1994 Postdoctoraal: milieukunde

Cursussen en bedrijfsopleidingen
01-09-1998 t/m 01-10-1999 Bedrijfsmatig management Bestuursacademie
01-04-2000 t/m 30-06-2000 Management training Krauthammer
19-00-2001 t/m 01-06-2001 Symposia en conferenties afvalmanagement
01-01-2002 t/m 01-09-2002 symposia dualisme en duale begroting01-09-1998 t/m 01-10-1999 Bedrijfsmatig management Bestuursacademie
01-04-2000 t/m 30-06-2000 Management training Krauthammer
19-00-2001 t/m 01-06-2001 Symposia en conferenties afvalmanagement
01-01-2002 t/m 01-09-2002 symposia dualisme en duale begroting

Ik kan goed (ingewikkelde) processen managen, vooral gericht op verbetering en
beleidsmatige en financiŽle sturing. Ik heb ervaring met lastige politieke
(keuze)processen en met reorganisatieprocessen.
Ik vind het leuk medewerkers te coachen en enthousiasmeren. Ik ben praktisch
ingesteld: sterk in het vinden van oplossingen om de strategie te vertalen
naar de uitvoering in de praktijk (tactisch management).
Ik ben een gedegen rekenaar. Ik kan goed resultaatcijfers beoordelen, kan snel
inschatten of de administratie daarachter deugt en ik kan snel een
(management) analyse maken en vertalen naar overzichtelijke Management
Informatie. Ik ben goed bekend met de (on)mogelijkheden van financiŽle
administraties, de planning en control-cyclus (begroting, tussenrapportages,
jaarrekening, investeringen, kengetallen) en de bijbehorende
sturingsinstrumenten.
Ik kan goed stukken schrijven en ik ben goed bekend met Word en Powerpoint,
zeer handig met spreadsheets (Excel) en verder bekend met data bases, internet
en specifieke financiŽle programmaís.
Ten slotten heb ik ruime ervaring met de werkwijze van gemeentelijke
organisaties, maar ook met de werkwijze, wensen en ideeŽn vanuit de
gemeenteraad en het college. Tevens ervaring met processen om ďhet spel tussen
ambtenarij en politiekĒ te verbeteren via vooraf afgesproken
beleidscyclussen.


periode:01-01-2002 t/m 15-09-2002
functie:Hoofd Middelen/ financieel controller a.i.
bedrijf:gemeente Borculo
omschrijving:ik heb leiding gegeven aan de sector Middelen en ik heb de financiŽle
control-taken vervuld. Verder heb ik een cultuurveranderingstraject getrokken.
Binnen de financiŽle afdeling is daarbij meer accent gelegd op analyse en
beleid en minder op de administratie. Dit heeft geleid tot verbeteringen in
het jaarverslag (beter leesbaar voor niet-financiŽle mensen) en de
jaarbegroting.

periode:01-07-2000 t/m heden
functie:adviseur/projectleider afvalmanagement
bedrijf:eigen bureau
omschrijving:Ik heb bij verschillende gemeenten gewerkt als projectleider/adviseur
op het
gebied van afvalmanagement. Nadruk lag op: financiŽle en budgettaire sturing,
het opstellen van contracten met verzelfstandigde afvaldiensten en het
adviseren over contractbeheer en nieuw afvalbeleid.

periode:01-01-2000 t/m 31-03-2001
functie:adviseur buitenland
bedrijf:eigen bureau
omschrijving:Ik heb twee consultancy-projecten gedaan in het buitenland.
Bangladesh: haalbaarheidsonderzoek naar afvalmanagement in stad van 3 miljoen
inwoners.
Estland: pilot-project afvalin het kader van project "EU-richtlijnen en
gevolgen voor het locale bestuur"

periode:01-01-1997 t/m 30-09-2000
functie:manager huishoudelijk afval en reiniging
bedrijf:gemeente Arnhem
omschrijving:Ik heb voor de gemeente Arnhem de het beleidsveld afval beheerd
(budgetbeheer
van fl 30 miljoen per jaar, contractbeheer, opstellen nieuw beleid, management
van de gemeentelijke medewerkers uit het cluster afval) en daarbij heb ik
aanzienlijke efficiency- en doelmatigheidsverbeteringen weten te
realiseren.Belangrijk onderdeel was het opstellen van heldere, zakelijke
verhoudingen met de verzelfstandigde reinigingsdienst. Daarnaast heb ik de
gemeentelijke besluitvorming voorbereid voor de verkoop van de
afvalverbrandingsinstallatie (met omzet van fl 100 miljoen.

periode:01-09-1994 t/m 31-12-1996
functie:adviseur regionaal afvalbeleid
bedrijf:Regio Arnhem
omschrijving:Voor de 18 gemeenten uit de regio Arnhem heb ik regionaal
afvalstoffenplan
opgesteld en (financiŽle) benchmark-onderzoeken gedaan.