No Title
cv: 1366 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sCredit management, Controller, Office Manager, Interim-manager
Oss
In overleg
opdracht in: Financiele dienstverlening, Zakelijke dienstverlening, Management en Consultancy

Basisopleiding
HAVO + HEAO-CE + MO Economie


Opleidingen Nederlands Instituut Bank- en Effectenbedrijf

Cursussen en bedrijfsopleidingen
Diverse management en automatiseringsopleidingenDiverse management en automatiseringsopleidingen

Onderstaand overzicht is een samenvatting van de beschrijving van mijn
bedrijfsactiviteiten.

Mijn takenpakket bij een onderneming kan tweeledig zijn, enerzijds
inventariserend en daaruit voortvloeiend adviserend en anderzijds uitvoerend
(m.a.w. niet alleen woorden maar ook daden).

Waar hou ik mij mee bezig?

A.Creditmanagement
Activiteiten:
1. Creditaudit: screening van de processen die direct of indirect te maken
hebben met creditmanagement.
2. Wegwerken achterstanden in betalingstermijnen debiteuren.
3. Credit Management organisatie op poten zetten:
4. Verzorgen interne rapportages
5. Opleiden medewerkers.

Voordelen creditmanagement:
-zoveel mogelijk voorkomen verliezen
-rentewinst door tijdige betaling
-liquiditeiten kunnen ingezet worden voor andere
bedrijfsdoelstellingen

B.Crediteurenbeheer
Activiteiten:
1. Optimaal gebruik maken van interne of bankautomatisering voor het
verzorgen van hetuitgaande betalingsverkeer
2. Opleiden medewerkers.

Voordelen:
-verlagen interne en externe kosten
-verbetering liquiditeit

C. Valutarisico eliminatie
Zowel op in- als verkooporders in niet EURO valuta worden koersrisico's
gelopen.
Door dit tijdig (bevestiging van order) in kaart te brengen kunnen deze
risico's geŽlimineerd worden door:
1.interne saldering
2.afsluiten valutatermijntransacties
3.opties (ingeval onzekerheid bestaat over doorgang vinden van de order).

Voordelen:
-beter inzicht in de (mogelijke) financiŽle gevolgen van transacties
-vermindering risico en daarmee mogelijke valutaverliezen

D. Cash Management/Financiering
Hoe om te gaan met de kasoverschotten c.q. tekorten?
Is de juiste financiering gekozen? Kort geld/Lang geld/Leasing?
Zijn creditgelden niet tegen een betere vergoeding uit te zetten en op welke
termijn.
Inzicht in de kasstromen is noodzakelijk.

Voordeel:
Minder rentelasten, c.q. hogere renteopbrengsten.


periode:27-09-2001 t/m 28-06-2002
functie:interim credit controller
bedrijf:coŲperatie rundvee-sector
omschrijving:Waarnemen taken credit control.
Creditmanagementprocedures geŽvalueerd, verbeterd en geÔmplementeerd.
Nieuwe medewerkers opgeleid.


periode:01-07-2001 t/m 20-09-2001
functie:interim manager creditmanagement
bedrijf:verkoopmaatschappij voor woningbouw en industrie
omschrijving:Zorgdragen voor vermindering debiteurensaldo.
Creditmanagementprocedure maken en invoeren.
Nieuwe medewerkers opgeleid.

periode:01-05-1988 t/m 31-03-2001
functie:manager credit & cash department
bedrijf:bedrijfsleven
omschrijving:Verzorgen debiteurenbeheer (waaronder letters of credit en
documentaire
incassi), uitgaand betalingsverkeer, kasstromen,
indekking valutarisico's etc.

periode:01-09-1977 t/m 30-04-1986
functie:account manager zakelijke (krediet)relaties
bedrijf:banken
omschrijving:Beheer, acquisitie en bewaking van bedrijfsrelaties.

periode:00-00-0000 t/m 00-00-0000
functie: