No Title
cv: 1963 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sController, Interim-manager, Consultant AO
Arnhem
In overleg
opdracht in: Financiele dienstverlening, Management en Consultancy

Basisopleiding
01-08-1967 t/m 01-07-1973 mavo


01-01-1977 t/m 01-06-1978 PD-boekhouden
01-08-1980 t/m 01-07-1982 MBA
01-08-1982 t/m 01-07-1984 SPD-boekhouden
periode:00-00-0000 t/m heden
functie:controller / directeur
bedrijf:diverse bedrijven
omschrijving:Ervaring
2001–heden Zelfstandig Adviseur - Interim-manager

Stichting te Eindhoven
Interim-opdracht bij Stichting te Eindhoven. Fusie van 11 instellingen op het
gebied van Welzijn. In 2001 is door Berenschot de fusie van 11 instellingen
begeleid en is het ondernemingsplan vervaardigd.
· In 2001 start gemaakt met een centrale afdeling administratie, opzet
administratief systeem, begrotingen en consolidatie van jaarrekeningen.
· In 2002 is de daadwerkelijke samenvoeging van de administraties van de oude
11 instellingen gerealiseerd. Werkzaamheden van februari tot en met
september:
· Opzet en invulling afdeling Control en Administratie
· Schrijven Werkplan / Financieel Beleid 2002 – 2004.
· Geconsolideerde jaarrekening 2001 i.s.m. accountantskantoor KPMG.
· Opzet begroting, projectbegrotingen en offerte aan de Gemeente Eindhoven;
Omzet € 20 mln.
· Tijdsbesteding 3 dagen per week.

Stichting te Eindhoven
Opdracht in 2000 – 2001 bij de Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven. Analyse
financiële positie van de Stichting. De Stichting had 2 jaar lang fors verlies
gedraaid en was in het voortbestaan bedreigd. Opzet van productbegroting,
onderhandeling met de Gemeente Eindhoven om opnieuw het budget vast te
stellen. Vervolgens vervaardigen jaarrekening.
Periode oktober 2000 – maart 2001. Aantal dagen 46.

Stichting Kinderopvang
Adviesopdracht voor het verkrijgen van een goede financiering van de nieuwbouw
en voor de ontwikkeling van de (administratieve) organisatie.
· In 2001 begroting en meerjarenbegroting vervaardigd t.b.v. de interne
bedrijfsvoering en de externe partijen i.v.m. financiering van de nieuwbouw.
· In 2002 op verzoek de administratie opgezet met eigen personeel. Tot 2002
was de administratie ondergebracht bij een administratiekantoor.
· Contract gesloten voor controlewerkzaamheden boekhouding, vervaardigen
kwartaalrapportages, jaarrekening en begrotingen.

Tijdsbesteding 2001 – 1e halfjaar 2002 1 dag per week. Tijdsbesteding contract
ca. 1 ˝ dag per maand.
1993–2000 Stichting Kinderopvang

Hoofd Algemene Zaken (1993)
· Leiding geven aan de afdelingen financiële administratie en
klantbemiddeling
· Opzetten van het management informatiesysteem

Directeur (1994 - 2000)
Interne sollicitatie op de functie (2-hoofdige directie)
· Groei van de kinderopvang in het werkgebied van 23 naar 42 vestigingen. In
die periode verdubbeling van de omzet naar ca. f. 36 mln met ruim 600
medewerkers in vaste dienst.
1990–1993 GTI

Vestigingsadministrateur
· Eindverantwoordelijk voor jaarrekeningen en begrotingen. Afdelingen
boekhouding, projectadministratie, inkoop en magazijn en ondersteunende
diensten zoals receptie en secretariaat. Omzet f. 42 mln.
· In 1991 de projectadministratie opgezet en geautomatiseerd systeem ontworpen
i.s.m. GTI Roden. Het systeem werd cijfermatig gevoed vanuit het centrale
boekhoudsysteem van GTI Holding.
1979–1990 Provinciale Kruisvereniging

Hoofd Algemene Zaken (1987-1990)
Hoofd Facilitaire Dienst (interim) (1986-1987)
Hoofd Boekhouding (1982-1987)
Hoofd Salarisadministratie (1979-1982)
· Reorganisatie kruiswerk (centralisatie) in de periode 1979 -1985.
· Naast hoofd boekhouding vervanging hoofd Facilitaire Dienst
· In 1987 als Hoofd Algemene Zaken verantwoordelijk voor de opzet van een
zelfstandige afdeling Kraamzorg (ondersteunende diensten). De afdeling omvatte
grootboek-, crediteuren-, debiteuren- en salarisadministratie, alsmede de
personeelsadministratie. Verder aanwezig de functies inkoop, receptie,
archief. Omzet f. 36 mln.

1978–1979 Verwarmingsmij bv te Veenendaal
Salaris-crediteurenadministratie

1973-1978 Verwarmingsmij bv te Arnhem

Inkoop en vervolgens salarisadministratie
Het bedrijf was financieel ongezond en is in 1978 overgenomen.