No Title
cv: 8323 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSenior Credit Controller
Maarssen
in overleg
Parttime functie of advies functie

1993 - 2001: Algemene Sociale Wetenschappen
Universiteit Utrecht
Afstudeerrichting: Organisatie, Beleid en Maatschappij
1994 -1996: Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
1991-1992: HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Haagse Hogeschool (propedeuse)
1987-1990: MMO c (middelbare detailhandelschool) C differentiatie, Haagland te Den Haag
1981-1986: HAVO


Werkervaring:
Werkgever: 2008-2012
Markant Office Furniture
Functie: Senior Credit Controller

Binnen markant droeg ik als enige credit controller eindverantwoordelijkheid voor het hele spectrum van de afdeling credit control binnen de gehele groep. Het spectrum betrof het risicobeleid, de maandelijkse DSO en jaarlijkse afschrijvingen, het cashmanagement en een stuk terugkoppeling aangaande het kwaliteitsproces. In de dagelijkse praktijk betrof dit het telefonisch en schriftelijk opvolgen van debiteuren (achter)standen, het ordervrijgave beleid met daaraan gekoppeld de kredietwaardigheidtoetsing en het dagelijkse contact met incassobureaus en kredietlimietinstanties. Binnen markant was er een cruciale rol bij mij neergelegd voor het bijhouden en intern terugkoppelen van kwaliteitsklachten. Verder rapporteerde ik maandelijks de DSO naar de directie en had een signalerende en adviserende rol voor de buitenlandse vestigingen binnen de groep (Amerika, AustraliŽ, China en MaleisiŽ)


2006-2008

In deze jaren heb ik mij als zelfstandig ondernemer bezig gehouden met een uit de hand gelopen hobby namelijk audio. Het in- en verkopen van exclusieve audioapparatuur en het ontwerpen en bouwen van exclusieve audioapparatuur op bestelling.

2001 - 2006
Werkgever: McGregor Fashion Group
Functie: Senior Credit Controller

Ik ben bij McGregor begonnen als junior en ben uitgegroeid tot senior en rechterhand van de manager in de loop der jaren. Mijn werkgebied betrof voornamelijk de buitenlandse vestigingen (Spanje, Portugal, ItaliŽ, Engeland, Ierland, Schotland en de Scandinavische landen) Daar waar engels als voertaal gehanteerd kon worden deed ik het dagelijkse contact met de debiteuren zelf. Waar dat niet het geval was werd gewerkt met tussenliggende schakels zoals agentschappen en factormaatschappijen. Deze schakels dienen echter ook dagelijks gecontroleerd en bijgestuurd worden. Dit Europese pallet werd gekenmerkt door een veelheid aan regionale en door de tijd opgebouwde afspraken. Maatwerk en oog voor diversiteit waren cruciaal voor een effectieve aanpak. Het cash- en risicobeleid werd door Nederland bepaald. In de praktijk betekende dit dat ik het dagelijks contact onderhield betreffende het aangaan van kredietverzekeringen, (internationale) incassobureaus) het verpanden van omzet, de financiŽle verantwoordelijkheid voor de orderintake en ordervrijgave en het boeken van de banken.


1999 - 2000
Werkgever: Projectorganisatie Digibel (Digitale Belastingdienst)
Functie: Medewerker Planning, Financial & Control

Binnen Digibel werden alle digitale projecten gedaan voor de belastingdienst. Dit betrof een 80 tot 100 projecten per jaar. Ik was verantwoordelijk dat projectleiders wekelijks de geschreven uren op de lopende (deel) projecten aanleverde. Een verplichting die haaks stond op de vrije projectcultuur die aldaar heerste. Op basis van deze gegevens maakte ik kwartaal rapportages voor de directie zodat de voortgang op de diverse projecten gecontroleerd kon worden. Ik had hier een signalerende functie in de dagelijkse praktijk. Ik had op de afdeling een ondersteunende functie voor het algemene projectmanagement zoals het beschrijven van werkprocessen en taakomschrijvingen van de verschillende staffuncties. Verder maakte in notulen van management en directievergaderingen.

1997 - 1998
Werkgever: Boering
Functie: Medewerker Transportplanning en Orderverwerking

Binnen Boering had ik een ondersteunende functie aan de balie transport planning. Het werk bestond deels uit het inplannen en uitprinten van de dagelijkse ritten. Hieraan gekoppeld het zorgdragen dat alle pakbonnen voor de diverse ritten klaarlagen voor de volgende ochtend. Gedurende de dag was er veel telefonisch contact zowel met chauffeurs als met klanten bij calamiteiten. Proberen iedereen tevreden te houden was de opgave.

1993 - 1993
Werkgever: Detam Den Haag
Functie: Medewerker ZW/AKER

Dit betrof een project van een aantal maanden om de enorme achterstanden die er waren bij het berekenen van de WAO daglonen in te lopen. Een productief en gezellig project met 6 uitzendkrachten op de directiekamer

1991 - 1992
Werkgever: Woningbouwvereniging 's-Gravenhage
Functie: Huuradministrateur

Ik was hier verantwoordelijk voor de huurachterstanden van een rayon in Den Haag. Veel schriftelijk en telefonisch contact met huurders, het maken en bevestigen van betalingsregelingen en inschakelen van schuldhulpverleningsinstanties en helaas af en toe ook het contact onderhouden met deurwaarders en het begeleiden van ontruimingsvonnissen. Verder deed ik hier wekelijks het mondeling spreekuur en viel af en toe in aan de balie. Verder een stukje administratief werk in de vorm van het berekenen en aanpassen van huurverhogingen.