No Title
cv: 8328 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sCredit Manager
Nieuwerkerk a/d IJssel
per direct
Opdracht / Baan

Opleiding en kennisgebied
HAVO, Credit Manager (Intern) SAP CRM, SAP ECC, SAP BW, Cognos, MS Office, Lotus
Notes, Lucom.


Kennis gebieden
Accounting
Controlling
Credit Management
Contract Management
Project Management
Nederlands, Engels, Duits

Werkervaring
Coaching en People management, jobrotation, interne controle (AO/IC) belastingdienst, accountancy, opmaken jaarverslagen, verzorgen van managementrapportages en analyses, verzekeringen, banken, beheer garantiefondsen, change management, business integration, workflow management, digitaliseren, procesoptimalisatie, proceservaring met SAP CRM, SAP FI/CO (CO-PA), SAP ECC (MM, SD) en SAP BW. Implementatie van Cognos, Lucom, serviceadministratie, onderhoudscontractenadministratie, het ontwikkelen van nieuwe serviceproducten en -diensten.

Periode Bedrijf Omschrijving/Activiteiten
05-2012- Lucom Benelux B.V. Een volledige herstructurering van deze 6 jaar jonge
08-2012 organisatie (16 fte) uitgewerkt en succesvol geïmplementeerd. Hierdoor kan de komende jaren de verwachte groei op een verantwoorde wijze worden opgevangen.
(in deze periode heb ik o.a. mijn verlof bij Miele opgemaakt)

Periode Bedrijf Omschrijving/Activiteiten
12-1985- Miele Nederland B.V. Na een start als Credit Manager in 1985 heeft Miele mij
07-2012 in 1987, vanwege de inmiddels bewezen analytische-, innovatieve- en managementvaardigheden, gevraagd de functie van Hoofd Finance op te nemen. Deze functie is snel daarna uitgegroeid tot Manager Administratie & Controlling. Ik stuurde een team van 14 medewerkers aan en was het aanspreekpunt en de sparringpartner van 15 afdelingshoofden en van 6 MT-leden. Door omstandigheden heb ik de laatste zes jaar met succes als CFO gefunctioneerd.
Het team bestaat uit de units debiteuren-, crediteuren-, servicecontracten-, verlengde garantieadministratie en controlling. De kwaliteit en continuïteit van het team heb ik met behulp van o.a. jobrotation gewaarborgd.
Ik ben verantwoordelijk geweest voor het volledig digitaliseren van alle documenten en workflow ’s en het optimaal inrichten van SAP en de eigen ontwikkelingen waardoor de bedrijfsprocessen en risico’s maximaal onder controle zijn gebracht. Onder mijn directe verantwoordelijkheid en aansturing heeft het Creditmanagement uitstekend gefunctioneerd waarbij de omzet niet in het gedrang kwam en met uiteindelijk elk jaar minimale afschrijvingen.
Naast mijn normale taken heb ik onderstaande activiteiten en projecten gerealiseerd.
In 2011 heb ik in het internationale project “SAP-Template” gefungeerd als Projectleider en Lead Key User Business voor Miele Nederland. Door de projectdeelnemers (ca. 25 collega’s) te coachen is veel bijgedragen aan de voortgang. In deze rol heb ik tevens de randvoorwaarden bewaakt en veel aandacht gegeven aan het veranderingsmanagement, de integratie aspecten en controlemaatregelen. In deze periode heb ik de directie van Miele Nederland B.V. als vertegenwoordiger van de gebruikersorganisatie herhaaldelijk op eigen initiatief geadviseerd. Mede door deze inbreng is de SAP Template implementatie op o.a. het financieel vlak goed verlopen.
In de jaren 2006 tot en met 2010 heb ik als gevolg van interne omstandigheden de rol van informele CFO op me genomen. In deze periode is een jaren durend en intensief onderzoek van de Belastingdienst inzake Loonheffingen, BTW, VPB én Transfer Pricing met mij als eindverantwoordelijke vanuit Miele met positief resultaat afgesloten en heeft de Belastingdienst in mei 2011 de jaren 2005 t/m 2010 definitief goedgekeurd.
Ook was ik regelmatig de sparringpartner voor accountants, juristen, banken, verzekeringsmakelaars, fondsbeheerders van de garantiefondsen bij bank en verzekeringsmaatschappijen en andere externe partijen. Daarbij heb ik o.a. een conceptwijziging van de garantie-verzekering met bank en verzekeraar afgestemd en bij Miele Nederland geïmplementeerd.
In dezelfde periode heb ik als projectleider een aantal uiteenlopende projecten uitgevoerd, allen gericht op procesoptimalisatie.
Het project “kostennormalisatie” is op mijn initiatief uitgevoerd en heeft een kostenreductie van 4% op de operationele kosten opgeleverd.
Het project “e-invoicing” omvatte het elektronisch versturen van alle factuursoorten inclusief reactieformulier aan eindgebruikers en detaillisten. Voor
dit project ontving Miele Nederland een “Streamserve Award” vanwege de gekozen oplossingen én het centraal stellen van de afnemer. Dit project leverde een behoorlijke kostenbesparing op van porto, papier en handling.
Met de Project “InvoiceIn” (2004) en “OrderOut” (2005), een volledig digitale workflow voor afhandeling en autorisatie van het inkoopproces (order to payment), is de controle over- en de doorlooptijd van dit proces fors verbeterd.
In opdracht van Miele Duitsland is, ter vervanging van de garantieverzekering, het product ‘verlengde garantie consumentengoederen’ (in eigen beheer van Miele) juridisch en fiscaal getoetst en vervolgens geïmplementeerd.
Als laatste in deze periode is door mij als projectleider een CRM-project met IBM uitgewerkt. Dit project is nét voor de start van de realisatie door Miele Duitsland stopgezet vanwege de voorbereiding van de blueprint betreffende de uitrol van de internationale SAP template.
Op mijn initiatief is in 2003, in overleg met Miele Service, een geheel nieuwe database van servicegegevens ontwikkeld én ontsloten met Cognos. Hierdoor kon in de behoefte aan betrouwbare managementrapportage worden voorzien.
In 2002 heb ik de eerste web-shop voor Miele gerealiseerd, een laagdrempelige functionaliteit waarmee de consument een verlengde garantie- verzekering kan afsluiten. De afhandeling is volledig geautomatiseerd tot aan de betaling. Dit project heeft een belangrijke besparing opgeleverd.
In 2000 is, in opdracht van de directie, de administratie van Miele Service geïntegreerd in de afdeling Administratie & Controlling.
In 2000/2001 is een volledige digitalisering en geautomatiseerde afhandeling van alle administratieve processen binnen Miele Service door mij geïnitieerd en uitgevoerd. Hieronder valt o.a. de afhandeling van de service bezoeken, de serviceverzekeringsadministratie en de administratie van de onderhoudscontracten. Dit leverde de afdeling een besparing van 5,5 FTE op. De ontsluiting van de gegevens door digitalisering heeft in de hele organisatie veel tijdwinst opgeleverd.
Op verzoek van de directie ben ik in 1999 met succes als Projectleider ingezet bij de implementatie van SAP SD, MM en WMS ten behoeve van de onderdelenverkoop en -logistiek. Voor mij lag de focus op het coachen van de projectdeelnemers (10 Fte) en procesoptimalisatie.
In 1998 ben ik als verantwoordelijke voor FI/CO en de integratie met SD en MM betrokken bij de implementatie van SAP R/3.
In deze rol heb ik, door het optimaal benutten van de mogelijkheden van SAP, een hoge graad van beheersing van alle processen gerealiseerd. Ook heb ik de initiatieven genomen tot het digitaliseren van alle documentstromen en de fysieke archieven vervangen door digitale, zowel in Ixos als Lotus Notes. Het op deze wijze ontsluiten van informatie heeft veel tijdbesparing opgeleverd en geld bespaard.
In de periode van 1985 tot 1999 is door mij op een breed terrein verscheidene initiatieven ontwikkeld én geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het opzetten van een vaste activa administratie en het implementeren en introduceren van een volledig geautomatiseerd proces van de incassomachtiging voor retail en consumenten.
Er is door mij een nieuwe managementrapportage opgezet, de interne controle geïntroduceerd, de A.O. en de jaarrekening opgezet én de inzet van de accountants geminimaliseerd. Dit laatste resulteerde in een kostendaling van 74 %.
In 1986 heb ik als projectlid bijgedragen aan het ontwerpen én realiseren van een serviceverzekerings- product. Vervolgens heb ik in 1987 als projectleider het complete proces van het uitvoeren én declareren van de serviceopdrachten uit hoofde van dit verzekeringsproduct met succes helpen ontwerpen en realiseren.

Periode Bedrijf Omschrijving/Activiteiten
03-1983 Woningfederatie Bij dit samenwerkingsverband van drie grote woning-
12-1985 Zoetermeer corporaties in Zoetermeer is door mij als teamleider Huurincasso uitvoering gegeven aan een incassobeleid met een sociaal karakter waarbij invordering of uitzetting bij uitblijvende betaling niet werd geschuwd. Ik rapporteerde periodiek de status én voortgang aan de drie woningcorporaties. Ik gaf leiding aan een team van vier collega’s.

Periode Bedrijf Omschrijving/Activiteiten
03-1979 TIP Trailers Creditmanager Benelux B.V. verantwoordelijk voor
11-1982 Amsterdam voor 6 vestigingen. Hierbij stuurde ik de debiteurenbeheerders aan en had ik telefonisch contact met de belangrijkste- of kwetsbaarste afnemers en bezocht hen regelmatig. Parttime deze werkzaamheden ook in Denemarken, Zweden en Duitsland uitgevoerd.

Periode Bedrijf Omschrijving/Activiteiten
01-1978 Militaire Dienst Dienstplichtig Korporaal Verkenner.
02-1979

Periode Bedrijf Omschrijving/Activiteiten
03-1976 TIP Trailers Medewerker Debiteurenadministratie.
12-1977 Amsterdam

Periode Bedrijf Omschrijving/Activiteiten
11-1975 Boekh. Bockhorst Boekhandelketen Administratief medewerker.