No Title
cv: 8368 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sFinancial manager
Montfoort
per direct
werk

--Intern oppleidin Exxel/Word
--Intern mananagement opleiding
--Cursus systeembeheer
--PD Boekhouden
--Mav(DDiploma)

Microsoft
Offic(WWord,Exel)Exxact,Inventive,SABuusinessOne,Microloon.

V2000t/22jjuul2001 Fiiinancim ananage bii eee Coomputerbedrijf.
Zelfstandivooereveeeevoolledigadmministrativooomeeerderfiilialen.
Maandrapportage.
Voorbereidejaaraarrekening.
Contactemeet
accountanbanankenbeelastingdienst,verzekeringsmaatschappijen.
Salaris/personeelsadministrativooo9mmeensen.
Wagenparkbeheer.
Beheer
verzekeringsportefeuille.
Tevenliivhheet
management
team.


V1999t/22000Hoooofadmministratibiieeetuiincentrumeet
vijfiilialen
tevenheet
verzorgevddssalalaris/personeelsadministratie


V1997t/119998Booekhoudebiieeetranansportbedrijfteevensalalaris/personeelsadministrateur
Dit
bedrijweeri11999ovvergenomedoooeeegrroot
DuibeedrijfvooertaEngels.
Sedert
199Hooofadmministratibiidiit
bedrijf.
Werkzaamhedeleeeidingeeveatwtwemeedewerkers,aangiftommzetbelasting/loonbelasting,
maandrapportagevooorbereidejaaraarrekeninessalalaris/personeelsadministratie(CCirca
30meensen)